DGT STUDIO LEGALE

Den Goda Tisdagen grundades 2005 och är ett kunskapscentrum i det interdisciplinära fältet mellan konst och juridik.

Den Goda Tisdagen is a knowledge centre in the interdisciplinary field of fine arts and law.

info@dgt.nu+4686617900